Om Farmers Produkter As

Farmers Produkter AS ble startet april 1986 av Harry Sletvold og sønnene; Øystein Sletvold og Jan-Tore Sletvold. Firmaet drives nå av av Jan-Tore og Øystein. Vi har per i dag rundt 7 ansatte.

Lokalene våre er i Trondheim, men vi sender over hele landet
Noen av kundene våre i dag er fylke og kommune som blant annet; St. Olavs hospital og Trondheims kommunale kjøkken.

 

Vi har et mål i vårt firma, og det er å ha fornøyde kunder.

Firmabil til Farmers Produkter i Trondheim

Farmers Produkter AS     |     Strandveien 75     |     7042 Trondheim     |     Tlf: 73 52 72 15     |     E-post: post@farmers-produkter.no